Çevre gerçekleri 1

Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan
Yazan: Bilyap Aquaristic, İstanbul

Kaynak: T.C. Çevre Bakanlığı
Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 15 katı olduğunu.

Ülkemizde doğal olarak 120 memeli hayvan, 440 kuş, 130 sürüngen, 350 balık türünün yaşadığını ve 15 memeli, 46 kuş, 18 sürüngen türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu.

Sulak alanların biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olduğunu ve ülkemizde uluslararası öneme sahip 56 adet sulak alan bulunduğunu.

3,7 litre benzinin yaklaşık 3 Milyon litre içme suyunu kirletebileceğini3,7 litre benzinin yaklaşık 3 Milyon litre içme suyunu kirletebileceğini # Dünyadaki mevcut suların ancak %1'nin kullanılabilir su olduğunu ve hergün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu.

 

 

 

 

Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türüYurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden 3000 türün endemik (Ülkemize has) olduğunu.

 

 

 

 

Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcandığını Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcandığını.

 

 

 

 

0
Sayfaya verdiğiniz not: Hiçbiri