biyolojik filtre

Akvaryumda biyolojik denge

Akvaryumdaki balıklar, bitkiler ve mikroorganizmalar, biribirleriyle biyolojik etkileşim içindedirler. Amaç, akvaryum ekolojisi içinde biribirlerini tamamlayan bütün bu canlıları uyum içinde yaşatabilmektir.

Akvaryumdaki iki temel biyolojik dönüşüm zincirine bakmak, bu biyolojik etkileşim hakkında bir fikir verecektir:

İçerik yayınları