Diskus (Symphsodon discus)

Yeşil diskus, Aquarium Atlas Vol. I
Bir grup genç diskus (Symphsodon discus)
Yavrular ilk günlerde ebeveynlerinin dış deri mukozasıyla beslenir.
Henüz tam disk şeklini almamış yavru diskus (Symphsodon discus)
Latince isim:
Symphsodon discus
Eşanlamlılar:
-
Habitat:
Güney Amerika, Amazon nehri ve büyük kolları
Büyüklük:
15 - 25 cm
Su şartları:
pH 6.0 - 7.0, GH 4°-10°, 28°-32°C
En küçük akvaryum:
200 litre, yükseklik en en az 50cm
Yüzme seviyesi:
Orta - Taban
Bakım:
Sadece çok tecrübeliler için

Görünüş:
Gösterişleriyle akvaryum balıklarının kralı sayılan diskuslar disk şeklindedirler. Vücutlarındaki gözle kuyruk arasındaki 9 adet koyu renkli dikey çizginin yanında mavi, kırmızı veya yeşil olabilen dalgalı desenleri vardır. Seçici üretim yöntemleriyle çeşitli biçim ve renklerde ırklar türetilmiştir.

Cinsiyet ayrımı:
Cinsiyetler arasında belirgin bir görünüş farkı yoktur. En kolayı üreme dönemlerinde ortaya çıkan üreme tüplerini gözlemektir. Erkeğin sperm tüpü ince ve sivri uçlu, dişinin yumurtlama tüpü ise kalın ve yuvarlak uçludur. Erkeklerin kafalarındaki ve yüzgeçlerindeki mavi desenlerin dişilere göre daha belirgin olduğu söylenir.

Doğal ortamı:
Güney Amerika'daki Amazon nehir sisteminin daha çok asitli kahverengi suları; RioTrombetas'la Rio Negro arasında kalan bölge. Çoğunlukla erimiş minerallerce fakir ve asitli tipik kahverengi su ortamlarında yaşarlar. Bu ortamlarda pH 5,0 - 6,5 arası, toplam sertlik GH ve bikarbonat sertliği KH ise herzaman için 1°nin altındadır. Daha çok akıntının az olduğu, aralarında saklanabilecekleri kütük, dal ve köklerin bol bulunduğu nehir kollarını tercih ederler. Teritoryal oldukları üreme zamanları dışında çiftler halinde değil, nüfusu 50 bireye varabilen gruplar halinde dolaşırlar.

Beslenme:
Sağlıklı gelişme için çok yönlü beslenme şarttır. Diskuslar için hazırlanmış özel kuru yemlerin yanında mutlaka canlı yemler de verilmelidir. En sağlıklı canlı yem yavru ve yetişkin tatlı su karidesleridir(artemia). Evde üretilmiş beyaz kurtlar da verilebilir. Tubifex kurtları kesinlikle verilmemelidir; çoğunlukla kirli ortamlardan elde edildikleri için hastalık taşıma riskleri yüksektir. Kıyılmış solucan, karides, midye, yengeç ve morina balığı eti de verilebilir. Bazı disk balığı yetiştiricileri ince kıyılmış sığır kalbi veya ciğerine birkaç malzeme daha ekleyerek ve vitamin katkısı yaparak balıklarına verirler.

Gerekli akvaryum şartları ve bakımı:
Diskus bakımı bilgi ve tecrübe gerektirir. Eğer diskus beslemeyi düşünüyorsanız öncelikle bu konuda yazılmış iyi bir kitabı okumanızı öneririz. Örneğin kitap köşemizden sipariş edebileceğiniz "The Proper Care of Discus".

Geniş ve çok iyi filtre edilen akvaryumlar gerektirirler. Akvaryumlarının en az 200 litre hacminde ve 50cm yüksekliğinde olması önerilir. Yetişkin bir diskus başın yaklaşık 60 litre su hacmi düşünülmelidir. Yani 6 bireylik küçük bir grup için en az 360 litrelik bir akvaryum gerekir. Balıkların kendilerini daha güvende hissetmeleri için akvaryumun arkası ve en az bir yanı ışık geçirmeyecek bir biçimde boyanmalı veya kaplanmalıdır.

Akvaryum suyu yumuşak veya orta sertlikte olabilir (4°-10° GH). pH'ın ise nötrü yani 7,0'ı geçmemesi önerilir. Diskus balıklarının akvaryumlarında nitrit ve nitrat konsantrasyonlarının olabildiğince düşük tutulması son derece önemlidir. Bu yüzden etkin bir biyolojik filtrasyon ve en az haftalık %10-15 oranlarında düzenli su değişimleri şarttır. Ideal akvaryum sıcaklığı 28°-30°C arasıdır. Sıcaklık 27°C'nin altına kesinlikle düşmemelidir.

Son derece sakin balıklar olan diskuslar rasbora, kardinal tetra, corydoraslar ve ramirezi, kakadu veya agassizii gibi barışçı cüce çiklitlerle birlikte yaşayabilirler. Melek balıklarıyla bir arada tutulmaları sakıncalıdır; melek balıkları kendilerinin bağışıklı oldukları parazitleri derileri son derece hassas olan diskuslara bulaştırabilirler.

Diskuslar bitkilere zarar vermezler. Akvaryumlarına diskusun gerektirdiği yüksek sıcaklıklarda yaşayabilecek her türlü bitki dikilebilir. Örneğin Echinodorus ve Anubias türleri.

Üreme:
Diskuslar rastgele çifleşmezler; kendi eşlerini kendileri seçerler. Çiftlerin kendiliğinden oluşabilmesi için en uygun yöntem genç diskusları en az 8'lik bir grup halinde en az 400 litrelik büyük bir akvaryumda beslemektir. Zamanla oluşan çiftlerin sürekli beraber dolaştıkları, yanlarına yaklaşan diğer balıkları kovdukları görülür. Yumurtlamak üzere ağızları ve karınlarıyla sürtünerek bir echinodorus yaprağını veya herhangi bir dik yüzeyi temizlemeye başlarlar. Bu arada kafalarıyla titreme hareketleri yaparlar. Çiftin renginde bir koyulaşma göze çarpar. Kuyruk tarafındaki son dört dikine çizgi açıkça görülür hale gelir.

Üretim için örnek olarak 60cm x 50cm x 50cm ölçülerinde bir akvaryum uygundur. Filtre olarak hava motoruna bağlı genişçe bir sünger filtre uygundur. Zamanla sünger filtrenin yüzeyinde oluşan rotiferler yavru diskusların beslenmelerine katkıda bulunurlar. Üretim akvaryumunun suyu son derece yumuşak (0°-1° GH) ve asitik (pH 5,0 - 5,5) olmalıdır. Bu niteliklerdeki suyu hazırlayabilmek için bir ozmoz aleti (saf su elde etmek için) ve turba filtre malzemesi (Torf) kullanılabilir. En uygun sıcaklık 29°-31°C arasıdır. Çok temiz tutulması gereken üretim akvaryumlarının tabanına kum konulmaz. Yumurtlama zemini olarak genellikle diskuslar için özel yapılmış, yaklaşık 25cm uzunluğunda konik saksılar akvaryum tabanına dikine yerleştirilip silikonla tutturulur.

Çift yumurtlama zeminini seçip ağızları ve karınlarıyla sürtünerek temizledikten sonra dişi dik yüzeyde aşağıdan yukarı doğru yumurtalaraını sıralamaya başlar. Bir sıra bittikten sonra erkek de yumurtaların üstünden geçerek spermlerini bırakır. Yumurtlama devresinde filtreyi durdurarak su akıntısını engellemek yumurtaların başarıyla döllenme şansını yükseltecektir. Bir-iki saat süren yumurtlama işleminin sonucunda dişinin büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 500 arasında değişen sayılarda yumurta bırakılmış olur.

Yumurtlama bittikten sonra çiftler sırayla yumurtalarının başına geçerek onları yüzgeçleriyle havalandırırlar. Ortalama 60 saat (2,5 gün) sonra yumurtalar açılır. Henüz serbest yüzemeyen yavrular biribirlerine yapışık öbekler halinde dururlar. Ebeveynleri bu öbeklerin yerlerini ara sıra değiştirirler. Yavrular yumurtadam çıktıktan 50-60 saat sonra da serbest yüzmeye başlarlar. Bu devrede anne babalarının deri mukozasıyla beslenmeye başlarlar. Yavruların bir ebeveynin derisini bitirdikten sonra toplu olarak ötekine geçmelerini izlemek son derece ilginçtir. Serbest yüzmeye başladıktan sonraki ilk haftada bu "diskus sütü" yavrular için ideal besindir. Bu "diskus sütü", derinin üreme hormonlarınca büyümesi hızlanan epidermis dokusunun yanında deride yerleşmiş bakterileri de içerir. Yavrularını besleyen diskusları kesinlikle ürkütmemek gerekir. Strese kapılan diskuslar hormon dengelerinin bozulması sonucu gerekli diskus sütünü üretemezler.

Serbest yüzmeye başladıktan 4-5 gün sonra yavrular yumutadan yeni çıkmış tatlı su karidesi (artemia) larvalarıyla beslenebilirler. Bir süre sonra süzgeçten geçirilmiş ince su piresi de verilebilir ama artemiaya daha bir süre devam edilmelidir. Küçük diskuslar 3-4 hafta sonra yaklaşık 2,5cm büyüklüğe ulaşırlar ve artık anne babalarından ayrılıp bir yetiştirme akvaryumuna alınabilirler. Yavruların sağlıklı gelişebilmeleri için günde en az 4 kez çok yönlü yemleme ve düzenli su değişimleriyle (örneğin günde %10) akvaryumlarının sürekli temiz tutulması şarttır. Yetiştirme akvaryumunun suyunun çok yumuşak ve asitik olması şart değildir; önemli olan temiz ve nitrit/nitrat gibi zehirli azot bileşiklerinden arınmış olmasıdır.
(c) Bilyap Aquaristic

Akvaryum Dünyasının Kralı........Discus
Yazan: Sinan Kahyaoğlu, İstanbul, 9 Nisan 1999, bir Bilyap üyesi
Akvaryum dünyasının en nadide türü olan discus doğal olarak Güney Amerika Amazon havzasında yaşayan cichlid ailesine mensup bir balıktır. Bu nedenle cichlidlere özgü çok ilginç davranışlar gösterirler. Günümüzde doğal renk formlarından farklı olarak yeni türleri üretilmiştir. Discusların üretilmesi,büyütülmesi ve bakımı bilgi ve deneyim gerektirir. Discusun doğal ortamı olan Amazon havzasında su sıcaklığı ortalama olarak 30ºC dır. Bu sular asitik özelliktedir. Elektrik iletkenliği çok düşük olup genellikle 10 microsiemens'ten azdır. Bu doğal istekler bir discus tankında mutlaka temin edilmelidir. Bir discus tankı minimum 200 lt'lik olmalıdır. Bu büyüklükte bir tankta en fazla 3 çift yetişkin discus konulabilir. Taban malzemesi discus için çok önemlidir. Çünkü discus tabanda yemlenmeyi çok sever bu nedenle taban malzemesi 2-3 mm kalınlığında kumla kaplanabilir. Oldukça sakin karakterli balıklardır. Gürültüden ve rahatsız edilmekten hiç hoşlanmazlar. Bu nedenle tankın evin en sakin köşesinde olması gerekir .

Su discusunuz için hayati önem taşır. Suyun elektrik iletkenliği discus için suyun sertliğinden önemlidir. Suda santimetredeki 33 microsiemenslik iletkenlik suyun Alman (DH) sertliğini bir derece arttırır. Bu ortalama değer referans noktası olmalıdır. Amazon havzasında çok düşük iletkenlik vardır ve 10 microsiemensten daha azdır. Bu sulardaki çok yüksek humik asit yoğunluğu suyun PH'ını düşürür. Humik ve kırmızımsı sarı renkteki asit suyu blackwater karakterine dönüştürür. Bu nedenle discus için özellikle de üretim için yumuşak suya ihtiyaç vardır. Ancak cinsi bozulmuş muhtelif jenerasyonlardaki discus türleri toplam sertliği ve iletkenliği oldukça yüksek olan sularda da beslenebilir. Sağlıklı discus iştahlı, hareketli, davranışları asil olmalıdır. Yüzgeçleri dik ve tamamıyla açılmış olmalıdır. Vücut hatları düz olmalı, sırt ve karın yüzgeçleri arasındaki mesafe kuyruk ve ağız arasındaki mesafeye eşit olmalıdır. Discuslar cichlid türü balıklar olup etoburdurlar. Doğal ortamlarında küçük su kabuklularını yiyerek yaşarlar. Bu kabuklular yosun yediklerinden vücutlarında karoten maddesini taşırlar. Karoten maddesi tıpkı havuç gibi etki gösterir ve discusun rengini güzelleştirir.

Yorum gönderim kuralları:
  • Yorumlar düzgün bir Türkçeyle, sitenin içeriğine ek bir değer katacak şekilde yazılmış olmalıdır.
  • Yorumun başlığı ana fikri net bir şekilde vermeli, yorumu diğerlerinden ve benzerlerinden ayırmalıdır.
  • Genel telif hakki kuralları yorumlar için de geçerlidir. Üç cümleyi aşmaması gereken doğrudan alıntılar için mutlaka kaynak belirtiniz.
  • Bütün yorumlar onaylanmadan önce kontrol edilir. Konuyla ilgisiz ya da reklam veya uygunsuz kelimeler içeren yorumlar silinir.
  • Balık ve bitki sayfalarında sadece bilgi verici yorumlar onaylanır. Bu sayfalarda ancak yeni bir fikir veya bilgi içeren, sayfanın içeriğine ek değer katan yorumlar yayınlanır.

Diskus Sandiginiz Kadar Zor Değil

Merhaba yaklasik 20 senedir bir şekilde akvaryum sahibiyim evlendikten ve annemin evinden ayrıldıktan sonra yıllardır istediğim 2 mt lik özel bir akvaryum yaptırdım. En sonunda da tatlı su akvaryumunun en nadide ve güzel balığı olan discus yetiştirmeye başladım. İlk aldığım bir erkek ve bir dişi diskusumu akvaryumu musluk suyu ile doldurduktan 10 gün sonra içine attım. 3 adette kütük vardı içinde. Belki şans ile eş tuttular ve 1,5 ay sonra ilk yavrularımı aldım ama tecrübesizlikten hiç birini yaşatamadım. Çalıştığım için sadece sabah ve öğlen yem verebiliyordum bu ölmelerindeki en büyük nedendi bence sonrasında bir kaç balık daha aldım ölenler ve eklenenler ile beraber şu anda 1 sene evvel aldığım iki yavru discusum büyüdü ve yine yavruladılar. önce büyük akvaryumda tuttum sonra başka bir üreme akvaryumuna aldım. Alırkende suyun % 40 ını ana akvaryumdan % 30 unu şebeke %30 unuda içme suyu kullandım şu anda yumurtaların başında bekliyorlar. Diyeceğim arkadaşların yazdığı her şeyin doğru olduğuna eminim ama yeni discusa başlamış arkadaşlarş bu karışık diyeceğim yanlış anlamayın yazılarlada bu işin çok zor olduğunu düşünmeyin sadece bir iki tavsiyede bulunucam. Akvaryumunuza mutlaka kütük koyun, filtrenizde torf olursa iyidir, en geç ayda bir dipteki pisliği çekin ve mümkün ise içme suyu koyun bunun yerine bu iş içinde ben 2,5 litrelik kola şişesinin dibine çivi ile 2 delik açtım oradan yavaşca su akvaryuma iniyor ve karışıyor. Birde en önemlisi balıklarınız sizi sevsin onlarla konuşun ben sabah yemlemek için salona girdiğimde inanın akvaryuma 5mt ilerdeyken bile nerede olurlarsa olsunlar hepsi yem attığım tarafa koşuyor. Unutmayın her şeyin başı sevgi. Sağlıcakla kalın.

amman dikkat

çok narin birtür olduğu için satın alınan yerdeki suyun kalitesi dikkat etmek lazım ne kadar zamandır o suda durduğunada.bazı akvaryumcular suyun içine bemiks adı verilen bir b vitamini atıyorlar b vitamini balıktaki stresi alıyor renleri çok canlı olabiliyor fakat su değişiminde balık 1-2 gün içerinde ölüyor.almak isytediğiniz zaman mutlaka par,mağınızın ucuyla suyun tadını kontrol edin.hafif acı bir tat alırsanız başka yerden alın.

Beslemekten gurur duyuyorum

Merhaba,
Yaklaşık 9 yıldır çaşitli balıklar besledim. En büyük özlemim Discus beslemekti ve bu özlemime kavuştum. Görsel olarak mükemmel balıklar. Mağrurlar. En büyük sıkıntı adaptasyon da. Çok zor adapte oluyorlar ve adaptasyon aşamasında balık kaybınız kaçınılmaz oluyor. ben yaşadım bu sorunu. Yaklaşık 1-1,5 ay da akvaryuma ve size alışıyorlar. Ürkekler. Akvaryuma fazla müdehale edilmemeli. En ufak bir stres de yemden kesiliyorlar kararıyorlar. Sese karşı duyarlılar. Sakin bir ortam da stressizlerse renklerini gösteriyorlar. Kuru yemler le beraber canlı yemler verilmeli bağırsakları kuru yeme göre değil bunun sonucunda kabızlık kaçınılmaz oluyor. Bu balıkların yaşadığı akvaryumun su değerlerini (ısıyı,Ph'ı,Nh4/Nh3,No2,No3) sürekli takip etmelisiniz. Bununla beraber balıklarda da görsel kontrol yapın iç-dış parazit,solungaç paraziti,kafa deliği var mı? yoksa kaybedersiniz. Nazlılar ama bir o kadar da görsel şölen yaratıyorlar. Ne kadar zor olursa olsun bu balıkları beslemekten gurur duyuyorum. Gerçekten de akvaryumun kralılar. Zoru sevenler için kesinlikle tavsiye ederim.

Discus da başarılı olmak için.

Yaklaşık iki senedir dickus yetiştirmeye çalışmaktayım. Son üç dört aya kadar çok kez hüsrana uğradım. Her kez değişik bir şeyler yapmamı söyledi. Hepsini denedim ama sonuç nafile oldu. Bu deneme yanılmalar bana çok pahalıya maloldu. Çok kez balık cinsini değiştirdim ama yine diskus suz yapamadım. Son üç dört aydır bu konuda yaptığım ve harika sonuçlar aldığım değişikliler şunlardır:
1- Diskus için en az 200 lt lik bir akvaryuma ihtiyacınız var.
2- Diskus sayında asla abartıya kaçmayın.
3- Su çok önemli. Şebeke suyu kullanın ama klor gidericinizi dezenfektanınızı su düzenleyicisini ve vitaminizi koyduktan sonra suyu mümkün olduğunca dinlendirin havalandırın ve filtre edin.
Ben bunları boş tuttuğum 100 lt lik bir akvaryumda yapmaktayım.
4- Ayda bir akvaryumun dörtte bir suyunu dip süpürgesiyle dibi temizleyerek değiştirin.
5- Diskus lara asla canlı yem vermeyin. Ne kadar steril olursa olsun. Tek yapmanız gereken kasabınızdan 1 ytl lik dana yüreği almak sinir ve yağlarını temizledikten sonra buzluğa atıp dondurmak ve ihtiyaç oldukça maket bıçağı veya ustura ile ince ince kıyıp balıklara vermektir.

Diskus Bakımı ve Abartılar

Arkadaşlar yazın bana 4 adet diskus hediye edildi. Bu balık türünü, 20 yıla yakın bir zamandır akvaryumlarla haşır neşir olmama karşın, hiç beslemedim. Nedeni malum; hayvanlara zarar vermekten, onları telef etmekten korktum. Oldukça acemi bir diskus sahibi olarak melek yetiştirdiğim akvaryumuma salmadım ve halen çalıştığım İ.Ü. Botanik Bahçesi'nde bulunan bir havuza (sera içindeki bir havuza) bu diskuslar attım. Birinci hafta bir diskusumu mantar enfeksiyonundan kaybettim. Ancak diğer üç tanesi havuzdaki kılıçkuyruklarla iki hafta öncesine kadar yaşadılar.

Havuz sıcaklığı geceleri 16 derecenin altına düşünce evdeki meleklerimi çok sevdiğim bir dostuma verdim ve 150 L. lik akvaryumumun suyunu 1/3 oranında değiştirdim. Sonrada diskuslarımı binbir güçlükle-son derece uyanık hayvanlar havuz içindeki nilüfer saksılarına yapışıp görünmez oluyorlar :)- havuzdan alıp akvaryuma naklettim.

İlk hafta yemek yemediler ama şimdi gayet güzel yemlenip yüzüyorlar ve hatta birbirlerine kur yapmaya bile başladılar.

Üretimleri konusunda bir şey söyleyemem ama bakımları anlatıldığı kadar zor değil. Sanırım ticari kaygılarda ön plana çıkıyor ve diskuslar için anlamsız filitrasyon malzemeleri, ters ozmos cihazları v.b. kullanılıyor. Ben diskuslarımı ortalama sıcaklığı 18-22 dereceler arasında değişen ve musluk suyuyla doldurulan bir havuzda 3 ay besledim. Şimdi de basit bir dış filitre ile temizlenen, 150 L. lik bir akvaryumda besliyorum. İki haftadır yeme alışma süreci dışında en ufak bir sorunla karşılaşmadım bilginize....

Discus üretmek

-Evvela eş tutmuş bir çift ve genç olması ve yeni eş tutmuş olması daha iyidir.
- Boç bir üretim tankı 50,50,50 Ayrıca üretim tankı balık büyüklüğüne göre büyük olmalıdır.Mesela 15cm ve üzeri eşler suyu daha fazla kirleteceği için 55,55,50h olmalıdır.
-Basit sünger filitre
-Sünger filitrenin hava çıkışı minimum a düşürülmeli.(akıntıyı azaltması için)
-Yumurtlama bölgesi huni v.s..
-28 derece ısı (biyolojik aktiviteyi çok hızlı tutmamak için dolayısıyla sudaki değişimlerden kaçınılır.hızlı ph düşüşü gibi)
- Çift tanka ilave edilir.
- suyun niteliği önemlidir .Su fazla yemleme yapılarak bozulmamalıdır.
- Ozmoz suyu yada çeşme suyu da kullanılabilinir. iletkenlik mevcut yavru sayısı açısından önemlidir. Yüksek iletkenlik ve ph da da üretim yapılabilinir Ve hiçbir zorluğu yoktur.
-Her iki su şartında da yüksek ve düşük iletkenlikte de su değişimi çok az hatta gerekirse bir sonraki yumurtlama dönemine kadar yapılmamalıdır.
-Ben balık yumurtlamadan bir hafta kadar su değişimi yapmıyorum. Bu sürede hergün dipte biriken pisliği hortumla bir kovanın içersine çekiyorum ve bir bez yardımıyla kovadaki suyu pisliklerden ayırıyorum.Sonra aynı suyu tekrar üreme tankına döküyorum.
-Aslında üretimdeki tek püf noktası burada yatmakta. Su değişimi yaptığınızda yumurtaların birçoğu çıksada balık biyolojiK aktiviteye güvenmeyerek yumurtaları yada larvaları yemektedir..
Çoğu üretici balığın tecrübesizliğinden dert yakınır. Halbuki balık açısından bir nedeni vardır.

- Bu arada su nitrat ve amonyak testleriyle kontrol edilmelidir.Ben 15 günü geçmemiş hiçbir suda üretimde başarılı olamadım.Ama bağzı durumlarda bağzı çiftler bu durumu önemsemiyor ve üretim gerçekleşiyor. Bu istisnai bir durum o yüzden insanların aklına balıklarım iyi eş değil sorusu geliyor.. Halbuki birçok eş tutmuş çiften yavru alınabilir kısır yada diğer durumlar başka.
-Uzakdoğudaki sık su değişimleride bizleri yanıltmasın.Onlar oturmuş bir nehrin suyunu kullanıyorlar..Böylelikle su değişimi yapılsada balığın tanıdığı ve güvendiği aynı su geliyor..
- Oturmuş bir akvaryum suyunda balığın larvalarına olan davranışı değişiyor. İlgiyle bakmaya başlıyorlar. Birşeyleri zaman içersinde öğrenmiyorlar yada insanlar gibi tecrübe kazanmıyorlar sadece iç güdüsel olarak davranıyorlar ve uygun su şartlarında tabiatlarına uygun durumu yakaladıklarında yavrularına yaşam şansı veriyorlar. Burada tabiatına uygun olma durumu suyun değişken bir yapıda olmaması ve aynı biyolojik durumu göstermesi.O yüzden kapalı sistemlerde suyu kontrol etmek güçleşiyor. Kh değerlerini düşük tutukça sudaki değişim artıyor.Bu değişimi belli bir noktada tutmak ve nitratı kontrol altına almak içinse su değişimi yapıyoruz.

- Yavrular anne ve babanın sırtına çıktığı gün %10 su değişimi yapılır .İletkenlik tanktaki su ile aynı olmalıdır. Balıklar yumurtaların ve larvaların başında beklerken dip temizliği yapılmaz ve yemleme oranı minimuma düşer.(balık başı iki adet bits) Yavruların ikinci,üçüncü ve dördüncü gününe kadar su değişimi aynı oranda devam ettirilir. Beşinci günden sonra suyun iletkenliği mevcut değişen %10 su ile artırılır. İletkenlik her gün 50 ms kadar artırılabilir. Yakalanması uygun değer 500ms dir. Eğer balık bu suda doğduysa aynı su devam ettirilmelidir. Yavrulara 20 gün artemia verilmemelidir. Eğer balıklar yavrulara bakmada güçlük çekiyorlarsa artemia erkende verilebilir. Erken verince yavrular deri sekrelizasyonunu azaltıyorlar. Yavruların hayatlarınn temelini oluşturacak bu 20 gün çok önemlidir. Ne kadar yoğun mukoza emerlerse gelecekleri açısından okadar iyidir. 20 günden sonra artemia ya başlanır . Yavrular anne ve babadan 1.5 ay süre ayrılmamalıdır. Bu dönemde ihtiyaçlarını artemia karşılamadığı vakit enne ve babanın mukozasından faydalanırlar. Eğer artemia az verilirse anne ve babayı zor duruma sokarlar. Çünki 1 aylık bir discus artık ebeveynin mukozasına zarar verir. Yavrular ayrıldıktan sonra büyük bir tanka geçirilmelidir. Bu transfer uygunsa kendi sularıyla yapılmalıdır. Bu geçiş olduktan sonra su değişim oranı yeni tank içinde aynı oranda olmalıdır. Bu sürede tanka eser element ilavesi yapılmalıdır. Yavrular yüksek protein içerikli yemlerle beslenmelidir.Sığır yüreği kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde yavruların henüz oturmamış sindirim sistemlerindeki bağırsak parazitlerini harekete geçirir. Balık beyaz dışkı çıkartır ve yemden kesilir. Yemden kesilen balıkda büyüme durur. Gözler büyür ve bu sürede kilo kaybına da uğrarsa o balık hayati anlamda büyük darbeye maruz kalır ve pek çoğuda düzelmez. Balık 1-2 sene içersinde tamamiyle zayıflıyarak ölür. Protein ihtiyacını karşılamak için güvenilmiş bir firmanın dondurulmuş tubifexleri olabilir. Yavru büyütülmede kh 4,Gh 10 arası seyredebilir. Balıklar erginlik dönemine gelmeye başlayınca (7-8-9cm) kh değeri 2 civarına düşürülmeli ki, erkek discusların yüksek kh nedeniyle ileriye dönük üreme sorunları olmasın.. ph 7.00 seyrinde olmalı. Yukarıda üretimde sadece iletkenlik değerinden bahsedilmiştir. Ph değerlerinden bahsetmedim çünki birçok insan ph değerleriyle oynarken mevcut üretim şartlarının dışına çıkmakta.Buda işimizi zorlaştırmakta.

Yazımı bitirmeden bir yanılgıya daha deyinmek istiyorum. Eğer bir discus yumurtalarını dökerken eşi yada kendisi tarafından yeniyorsa büyük bir ihtimalle her ikiside dişidir. Bazen discuslar tankta erkek bulunmasına karşında ısrarla kendilerine dişi olanları eş seçmekte ve sırayla birbirlerine erkek rolünü üstlenmekteler.Eğer bir discus yumurtayı döküp 2 gün kadar başında bekliyebiliyorsa ve yumurtalarda küflenme gözleniyorsa bu durum iyiye işarettir.Bu tip eşlerden yukarıdaki yöntemi deneyerek rahatlıkla yavru alınabilir. Bazen erkek discuslar tank değişimlerinden etkilenerek yumurtaları döllememekte sonuç olarak yumurtalar olduğu gibi kalır küflenme olmaz eğer yenmemişse ikinci gün yumurtaları sarı olduğunu görürsünüz..

Bu yazı umarım tüm discustan yavru almak isteyenlere bir örnek olur. Ben forumlarda böyle detaylı bir yazıya hiç rastlayamadım. Yardım eden insanlar olmasına karşın tam anlamıyla beni tatmin eden cevaplara ulaşamadım. O yüzden bu işin çok kolay olduğunu ve çok basit bir noktada hata yaptığımızı biliyordum . Bazen bir problemide çözerken cevabı aslında hiç aklımıza getiremediğiz bir noktada yatmaktadır. Hiç ummadığımız noktalardan ummadığımız cevapları çıkartabiliriz. Yinede zamanında bana yardımcı olan ve olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkür'ü bir borç bilirim..

Saygılarımla..

Genel Bilgi

Arkadaslar yurt disinda yasiyorum. Yabanci kaynaklari tarayarak epeyce bilgiye ulastigimi soyleyebilirim. Ancak sunu acikca belirtmek gerekiyor ki yurt disinda bu is adeta "show" haline getirilmis. Kendi bio filtresini yapmak isteyenlerden tutun kendi akvaryumunu yapmak isteyenlere kadar her kez istediklerine cevap bulabiliyor bunun sebebi de sanirim bilgiyi paylasmak. Ozellikle yabanci dil bilen arkadaslara tavsiyem mutlaka internetden cesitli kaynaklari takip etsinler sonra deneyimlerini yazip baskalariyla paylassinlar. Bir bakarsiniz "show" nasil olurmus biz onlara gosteririz.

1) Akvaryum tankinin discus icin hazirlanmasi : Akvaryum suyuna balik ve bitkilerden evvel 10% camasir suyu koyulur ve 3 saat kadar beklenir. Bu arada Bio filtre calistirilmaz ancak normal filtre calistirilir ve suyun akvaryum icindeki haraketi saglanir. Bio filtre calistirilirsa filtrenin icindeki bakteriler camasir suyu yuzunden olecektir. Su bir kac kere degistirilir ve normalin 3-4 kati klor giderici suya salinir ve akvaryum gunlerce dinlenmeye birakilir. Bio filtre ancak su oturduktan sonra calistirilir ve tekrar gunlerce beklenir.
Camasir suyuna alternatif bir method da kolay ve daha hizli olmasi acisindan bos akvaryum tankini alkol ile silmektir (rubbing alcohol)bu arada zehirlenmemeye dikkat ve alkol cok cabuk alev alacagi icin sigara icilmemeli ve akvaryumda herhangi bir elektrikli cihaz olmamali!

2) Sunger filtrelerin dezenfektesi icin (dikkat sadece sunger filtre bio filtre degil) sunger iyice yikanir ve nemli olarak mikrodalgada 3-4 dakika bekletilir. (cikarirken dikkat sunger asiri buhar ve yuksek isida olacaktir)

3) Akvaryum yeni ise Ultra viole kullanilmaz cunku UV sadece zararli bakteri ve vurusleri degil ayni zamanda faydali bakterileri de oldurecektir (ozellikle faydali bakterilerin uremesini durdurur). Ayrica yeni akvaryumlarda UV baligin bagisiklik sistemini de olumsuz etkileyebilir zira baligimiz henuz yeterince guclu degil...
UV ampuller ancak akvaryum oturduktan sonra ve baliklarda stress kaybolduktan sonra ve ancak UV ampullerinin uretici talimatlarina uygun olarak kullanilmasi ile tavsiye edilebilir.

4)Akvuryum suyuda cok cok kucuk beyaz kurtcuklar varsa : bunlar muhtemelen ``planaria`` dir. Baliga zarar vermezler ancak yumurtalara ve larvalara son derece zararlidirlar. Bu kurtcuklar bize akvaryum suyunun optimum seviyede olmadigini gosterir. Bu ufak zararliliardan kurtulmak icin a)Su degisimleri siklastirilir b)Akvaryum cami bir sungerle yada kagit havlu ile iyice silinir c) Filtreler temizlenirken kullanilmis akvaryum suyu ile temizlenir yada klorsuz dinlenmis su kullanilir d)yemleme azaltilir e)akvaryuma daha sik dip temizligi yapilir
NOT : su beyaz kurtcuklar suda yuzebiliyorsa bunlar da muhtemelen ``stylaria`` denilen benzeri bir parazittir ayni onlemler bu yaramazlar icinde gecerli

5)filtrelerde karbon kullanilmaz : hastalik basladiktan sonra karbonun yarari degil zarari olacaktir

6)Akvaryum tabanina kum koyulmaz : estetik acidan sanki iyi bir fikir degilmis gibi ancak mukemmel hijyen icin maalesef bu cok gerekli. kumsuz taban dip temizligi yaparken yuzumuzu de guldurecektir ayrica kum uzerinde yada kuma karismis yenmemis yem yada herhangi bir biolojik artik hastaliklarin baslayacaginin kesin garantisidir. Bu baliklar aslinda zor hayvanlar degil tek kusurlari kendi dogalarinda dunyanin en temiz sularinda yasamalaridir.

7)stress yapmamalari icin genelde genis bir akvaryumda 6-8 li gruplar olarak tutulur

8)Onemli noktalardan biri de PH i dengede tutacagim diye akvaryum suyuna ikide bir kimyasal eklememeli klor giderici disinda ve hastalik durumlari haric kimyasal kullanmak yasak. Eger PH takintimiz varsa akvaryumun farkli yerlerinden 3-4 kez alinmis su orneklerine PH testi yapmaliyiz suyun isitici etrafindaki sirkulasyonunun da onemi cok fazla

9)yeni akvaryuma diskus alirken eger es degillerse bir cift almamali cunku es degillerse gecinemeyeceklerdir. 3 tane almak en kotusu cunku diger ikisi mutlaka birinin uzerine gelecektir 4 tane alinca muhtemelen bir tanesi yemeyi birakip stresse girecek ve yine sayilari kuvvetle muhtemel 3e dusecektir bu yuzden hepsi saglikli ise 6-8 adet birden almak ve bunlarin icinde istediklerimizi tutup digerlerini geri satmak veya hediye etmek sanirim daha dogru

10) Eger kocaman diskuslarimiz olsun buyuyebildikleri kadar buyusun istiyorsak her gun istisnasin en az 25% su degisikligi ve dip temizligi yapmaliyiz. Su degisimlerinde mumkunse klorsuz su kullanmali bulundugumuz bolgenin suyu mineralce fakirse mineral zenginlestiricilar kullanilabilir. PH`i sabitlemenin en kolay ve ucuz yollarindan biride cok duzenli su degisimleridir. Diskus yemleri genelde yuksek protein icerirler bu yuzden su degisimlerinin onemi bir kat daha artar. karantina akvaryumunun kepcesi sifonu ve diger ekipmanlari show akvaryumuna asla ve katta sokulmaz yeni alinan her balik once acemi ocaginda hizmet vermek zorundadir unutulmamali ki yeni balik son derece saglikli gozukse bile tasiyici olabilir 6 haftalik acemi ocagi ak ve karayi birbirinden ayirmaya yetecektir

11) Stresse giren baliklar vucutlarinda cok onceden beri tasiyici olduklari hastalik ve bakterilere gel beni teslim al diye davetiye cikarirlar. Stress bu yuzden baligi oldurmese bile pek cok hastaligin onunu acar ve kesinlikle olumcul olabilir

12) Hastaliklarda verilen antibiotikler su sekilde calisiyor : herseyden evvel antibiotikler herturlu hastaligi duzeltebilecek sihirli mermiler degildir. Antibiotiklerin yaptigi is aslinda basittir genel olarak hastaliga sebeb olan bakteri populasyonunu kontrol altina alirlar burdan sonrasini baligin bagisiklik sistemi halleder. Secilen antibiotik eger probleme yol acan bakteriyi hedef almiyorsa hic bir faydasi olmayacaktir. Hastalik durumunda gunluk 50% su degisimi ve her su degisiminde tedavinin devam etmesi tavsiye ediliyor

13) Hastaliklarda bakir kullanimi : Bakir genelde akvaryum ve havuzlarda alg uremesini engellemek icin kullaniliyor ancak canli birer organizma olan alglari oldurebilen bakir aslinda hastalikla bir mucadele yolu da olabiliyor ancaaak burda cok ince bir cizgi var asiri dozda bakir kullanimi sadece parazitleri ve hastaliklari degil baligi da oldurecektir bu yuzden suya bir parca bakir atmak yerine iyi bir akvaryumcuya gidip bakir sulfat tozu alip ancak tarife uygun sekilde kullanmak daha mantiklidir sanirim. Hastaliklari oldurebilecek pek cok kimyasal var ancak bunlar hastalik, parazit, bakteri, yararli bakteri, mukoz ve hatta balik arasindaki farki bilmedikleri icin yasayan herseye saldirirlar. Dozaj dogru ayarlanirsa ilac, yanlis ayarlanirsa zehir olabilirler. Bu yine bir kimyasal olan dostumuz tuz icin de gecerli.

14) Kendi yemini kendi yapmak isteyenler :

- 5 olcek sigir kalbi (damar ve yagi iyice alinmis olmali)
- 2 olcek cig karides (kabuklu tercih edilir)
- cok az paprika tozu
- multi vitamin cozeltisi
- biraz sarimsak tozu yada taze sarimsak
- Temizlenmis ispanak yapraklari
- Pul balik yemi (bol miktarda)
- Cok cok az miktarda muz
- Misir unu
- yumurta beyazi
- guneste yada firinda kurutulmus ve pudra sekeri gibi inceltilmis yumurta kabuklari
- Kirilmis kalsiyum sitrat ve vitamin D tabletleri
- Bulunabilirse toz jel (yemin suda dagilmamasi icin)

Blenderda karistirilir ve derhal dondurulur. verilecegi zaman microdalgada cozulur yada geceden buz dolabinda cozulur (oda isisinda cozulurse protein lifleri catliyor). Bu yem son derece zengin ve baligin tum ihtiyaclarini tamamen karsilayabiliyor alismalari biraz zaman alabilir yada hemen kabul edebilirler ancak bu kadar yogun protein takviyesi yapiliyorsa yemin hepsinin balik tarafindan tuketildigine emin olmaliyiz kural yine ayni asiri dozda yemleme de zehirdir. (yenmeyen yem suda bozulup suyu zehirleyecektir) balik tum yemi yese dahi diskilari son derece yuksek nitrata donusebilirlik icerecegi icin gunde en az 25% su degisimi sart

15) Canli yem vermek istiyorsak mutlaka ve mutlaka guvenilir bir kaynaktan almali ve canli yeme bir sure tuz banyosu yaptirmaliyiz. Karides yada tuz yengeci larvalari, su piresi idealdir.

16) Illede akvaryuma kum koyacaksak sirke testi onerliyor. bir kap sirkeye bir miktar kum atilir kabarciklar cikiyorsa bu kum akvaryum kumu olacak ozelliklere sahip DEGILDIR deniyor.

17) Baliklar eger yumurtalarini yiyorsa yada yumurtalar mantarlasiyorsa:
- Komik gelecek belki ama az bir ihtimal de olsa ciftimizin ikisi de disi olabilir
- Suda baligi oldurmeyecek ancak son derece korumasiz olan yumurtalari etkileyecek bakteriler olabilir. Bio filtre ve UV ampuller ayrica digru ayarlanmis kimyasallar sorunu cozebilir
- Eger hersey mukemmel gitmis ve larvalar yumurtadan cikmissa ve ebeveyn baliklar bir sure sonra kendi yavrularini yiyorsa.Biraz sabirli olmak gerekecek baliklari stressden uzak tutmali cok cok iyi beslemeli ve ebeveynligi ogrenmeleri icin onlara zaman tanimaliyiz.

Cok okuyalim, cok deneyelim, cok paylasalim

Herkeze selamlar
Yusuf Ayaz

ph a dikkat

dogal ortaminda ph 6.0-6.5 gibi yumuşak sularda yaşayan bu balıklar akvaryum ortaminda da bu kosullar sağlanarak bakılmalıdır.Ani ph değişimlerinden etkilenirler ve sonuçlari çok kötü olabilir.Yüksek ph lı sularda renkleri solar ve balıgınızın davranişlari doğallığını kaybeder.

yerli discus almak daha mantıklı

yerli üretim olan discuslar gözlemlerime göre daha dayanıklı ve ölmesi zor oluyor 1 ay önce satılmaması gereken boyda yaklaşık 1.5 cm lik discus yavrularını getirip satan bir akvryumcuya ugradım üreticiside oradaydı ceşme suyu kullanıyormuş urlada bir çiftlikte üretiyormuş 2 tane küçük yavru aldım daha doğrusu akvaryumcunun kötü şartlarından kurtardımda sayılabilir biri geldiğinden beri sallantılıydı kırmızı yavrusuymuş öldü fakat turkuaz yavrusu çok hareketli sürekli beslenmek istiyor ve giderek gelişiyor dana yüreği ve havanda dövülmüş discus yemi ile besliyorum 2 katı boya ulaştı akvaryumcuya 1 ay sonra uğradım getirdigi 50-60 balıktan 7-8 ini satamamış balıkları tubifexle yogun bir sekilde beslemiş dogal olarak renklenmemişler ama baya irileşmişler eger bu şartlarda 40 litrelik akvaryumla iç filtreyle tubifexle 8.0 ph ile ithal balığın uzun ömürlü olabilecegini sanmıyorum ama bu boyda satılmasına kesinlikle karşıyım almakta çok riskli o kadar şartları sağlamaya çalışmama rağmen sadece birini yaşatabildim bu kadar küçük balığın suya alışmasıda çok zorlaşıyor suyumun ph ı 6.8 civar olmasına rağmen discusunuzu alırken aldıgınız akvaryumun ph ını ölçmeye çalışın kendi akvaryumunuza yakın olması çok önemli özellikle yavru iken alırsanız..

Ozmoz suyunu hazırlamak için kaliteli deniz tuzu

Hans J. Mailand "Amazoniens Diskusfische" adlı kitabında, mineral içeriği sıfıra yakın ozmoz suyunu Diskuslara uygun hale getirmek için, içinde en az 60-70 bileşik ve iz elementleri bulunan kaliteli deniz tuzlarını kullanmayı öneriyor. İçinde sofra tuzu (NaCl) bulunmayan tuzları özellikle tavsiye ediyor. İz elementleri içermeyen ucuz tuzların bir yararı olmadığı konusunda da uyarıyor. Tuz miktarı, ulaşılmak istenen iletkenlik düzeyine (normali 200-300 mikrosiemens arası, bazı türler üretim için daha da düşük iletkenlik gerektiriyor) göre ayarlanıyor. Özellikle diskus üretmek isteyenlerin bir elektronik iletkenlik ölçer almalarında yarar var. H. Mayland kaliteli deniz suyu kullanarak, yavrularda normalde %30 oranında görülen yüzgeç deformasyonlarını %2-3 düzeylerine indirdiğini bildiriyor. H. Mayland, delik hastalığını da diğer etkenlerin yanında sudaki gerekli minerallerin eksikliğine bağlıyor. Doğada belki toplam mineral düzeyi çok düşük, ama gerekli olan bütün mineraller ve iz elementleri her an yeterli miktarda ve dengeli oranlarda bulunur diyor.

Suni ırklarda suni sağlık

"Pigeon Blood" ve "Red Marlboro" gibi insan eli altında üretilmiş suni ırklar, renklerinin sürekli parlak kalması nedeniyle doğal ırklardan sanki daha sağlıklıymış gibi bir görüntü verirler. Bu yanıltıcı bir görüntüdür. Doğal ırklar, keyifleri yerinde olmadığı, ürktükleri veya hastalandıkları zaman renklerini soldurup koyulaştırarak (hormonal reflex) hoşnutsuzluklarını belli ederler. "Pigeon Blood" ve "Red Marlboro" gibi bazı suni ırklarda ise renkler adeta sabitlenmiş, balıklar ruhsal durumlarını renkleriyle sinyalleme yeteneklerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. Bu nedenle bu tip suni ırklar hastalansalar dahi renkleri neredeyse ölene kadar parlak kalır.

ilginç bir deneyim

merhaba,
ilginç bir deneyimimi sizlere de aktarmak istiyorum.
uzun zamandır eş tutmuş ve çok iyi anlaşan bir çift discusum var. defalarca yumurta dökmelerine rağmen bir türlü yavruları birkaç gün dahi büyütememiştim. ya yumurtalar bozuluyor yada yavrular bir kaç gün içinde ölüyorlardı. akla gelebilecek her şeyi denedim. sadece yağmur suyu ilave etmemiştim, çünkü temiz yağmur suyu toplamayı bir türlü becerememiştim. sert geçen bol kar yağışlı kış sırasında aklıma gelen bir fikri uyguladım.80x40x50 boyutlarındaki bir akvaryumu temiz karla sıkıştırarak tıka basa doldurdum.kar eridikten sonra su siyaha yakın bir sarılıktaydı.boşa uğraştığımı düşünüp akvaryumu boşaltmak üzereyken elyaflı filtre takmak aklıma geldi. su birkaç gün içinde tertemiz oldu.suyu yeterli ısıya getirip balıkları akvaryuma koydum. daha önce defalarca deneyip başaramama rağmen bu yöntem çok etkili oldu. bir türlü yavrusunu alamadığım o çift şu anda 20 günlük yavrularıyla çok sağlıklı bir biçimde akvaryumda cirit atıyorlar.

En az 1.5 metre derinliğinde suya dik inen kıyılar

DATZ'ın (Alman Akvaryum ve Teraryum dergisi) özel Diskus sayısında
Diskusun yasama alanları konusunda çok değerli bilgiler verilmiş.
Bu dergideki ekoloji bölümü altında verilen bilgilere göre: Diskuslar
kesinlikle nehirlerin açık sularında degil, kıyılara
yakin yaşıyorlar. Bu kıyıların ortak özelliği, kıyı tabanının
suya dik inmesi, suyun alcaldığı dönemlerde bile derinliğin
en az 1.5 metre olması (gözlemlere göre Diskuslar en az 1 metre derinlikte
yüzüyorlar) ve ağaç gövde ve dallarının Diskuslar
için bol saklanma yeri oluşturması. Kayalık kıyılarda
Diskuslara rastlanmıyor. Fakat devrilmiş ağac kütüklerinin
bulunduğu dik kıyılar Diskularin tipik yaşama alanları. Ancak bu tip habitatlarda Diskuslar, açık
sularda dolaşıp av
fırsatı kollayan Piranha (Serrasalmus sp.) ve Tucunares (Cichla sp.)
gibi yırtıcı balıklara karşı korunma olanağı buluyorlar.
Tabanda bulunan, mantar ve yosunlarla kaplı yapraklar, Diskusların
yediği böcek larvası, su kurtları ve tatlı su karideslerinin
besin kaynaklarını oluşturuyor.

ozgurdincer üye resmi

özel akvaryumda yumurtlamadan önce

Bilindigi gibi, Diskuslar eslerini kendileri secerler. Uyumlu eslerin olusabilmesi icin en iyi yöntem, 6-10 genc Diskusu en az 400 litrelik büyük bir akvaryumda besleyip, eslerin kendiliginden olusmasini beklemektir. iyi bakilmis baliklarda ideal üreme yasi 14-18 ayda basliyor, 4-5 yasindan sonra üreme istegi azaliyor. Disinin cok erken yumurtlamasi, boyunun kücük kalmasina yol aciyor cünkü bir kez yumurtlamaya basladiktan sonra disi artik cok fazla boy atamiyor. Alman Diskus yilliginda (Jahresbuch) üretimle ilgili ilginc bir püf noktasi verilmis: Yumurtlamaya baslayan genc ciftlere, özel üretim akvaryumuna alinmadan önce birkac kez karisik akvaryumda yumurtlama firsati verildiginde üretimden cok daha iyi sonuc aliniyormus. Yazilana göre, diger baliklara karsi verilen koruma mücadelesi, ciftler arasindaki baglari, uyumu ve yavrulari koruma icgüdülerini kalici olarak güclendiriyor.

ozgurdincer üye resmi

Diskusun akvaryumda ömrü

Bern Degen'in bir Diskus kitabinda okudum: Büyük akvaryumlarda iyi sartlarda bakilan Diskuslar 10 yil yasayabiliyorlarmis.

üç şart

Safkan bir diskusun yumurtlayabilmesi için 3 şartın yerine getirilmiş olması gerekmektedir.Bunlar:
1-Diskusların sağlıklarının yerinde olması,
2-Akvaryum ve su şartlarının doğal ortamındakine uygun olması,
3-Aranızda güven ortamının oluşması.

Discus (S. Diskus)

Bu tür büyük akvaryumlarda yetiştirilmeli ve kesinlikle tecrübeli ve işini şansa bırakmayacak, sorunlarda kendi başına buyruk davranmayacak gerekli bilgileri bir kaynaktan alabilecek sorumlulukta insanlar beslemelidir. Kendilerine has bir hastalıkları vardır. Bu hastalık genellikle kötü yemleme, yetersiz filtreli akvaryumlardan kaynaklanır, balığın mikrop kapması sonucunda balık rengini kaybeder ve gitgide daha koyu bir renk almayua başlar çözümü 60 lt. başına 5cc %5 Formaldehid çözeltisi ve akvaryumun ısısının 30 ila 35 dereceye çıkarılması ve çok sevdikleri yemler olan Lepistes gibi canlı doğuran balık yavruları (sadece iştahlarını açmak için sizin beslediğiniz balık en çok neyi severek yer bilemem ama genelde hiçbir discus yavru balık gördüğünde yerinde duramaz) verilmelidir. Bu tür özellikle arkası kayayla kaplı bitkileri özenle seçilmiş, yani dekorasyonu çok güzel olan bir ortamda, debisi düşük sularda özellikle rasbora, kardinal tetra, ramirezi, kakadu agassizii, neon tetra gibi saldırgan olmayan küçük sürüler halinde gezen balıklarla çok güzel bir uyum içinde yaşarlar ve böyle ortamlarda eş tutmaları çok kolay sağlanabilir. Bu hayvanlar için akvaryumda barışçıl olabilecek en az 2 3 çift canlıdoğuran (Lepistes olabilir ama molly, kılıçkuyruk gibi saldırganlar asla olmamalı) da koyarsanız canlı yemleme işinizi aradan çıkarmış olursunuz. Verilecek yemlerin dibe çökmesi gerekli yüzey yemlerini(pul yem veya pond gibi) asla vermemelisiniz zira pek sevmezler yalnızca açlıktan yerler. Ben bu balığı beslediğim zamanlar Discus Food adında alman bir firmanın çok güzel, kırmızı renkte granül bir yemi vardı genelde ondan verirdim, size de tavsiye ederim. (Burada reklam yasak olduğu için markasını veremyeceğim zira bildiğim kadarıyla artık o yemin adı da Discus Food değil değiştirmişler adını.)

çok hassas derili

Diskuslar doğada erimiş mineral konsantrasyonu düşük ve asitli (pH 4,5 - 6,5), geniş ve durgun sularda yaşarlar. Bu suların önemli bir özelliği de, bakteri oranının son derece düşük olmasıdır. Bu yüzden diskuslarda deri, diğer birçok balık türünde olduğı gibi bakterilere karşı koruyucu bir tabaka olarak evrimleşmemiştir. Diskusun akvaryumda bakımını zorlaştıran nedenlerin başında da herhalde bu deri hassaslığı geliyor. Su kalitesi ve mutlaka 7'nin altında düşük pHdan ödün vermemek gerekiyor çünkü pH arttıkça sudaki bakteri konsantrasyonu da yukarı fırlıyor.

geceleri hafif bir ışık bırakmalı

E. Schulze'nın, Der Diskus adlı kitabında yazdığı ilginç bir püf noktası: İlk dönemlerinde anne-baba derisinden aralıksız beslenmeleri gereken yavruların anne-babayı gece de bulabilmeleri için odada sürekli hafif bir ışığın açık bırakılmasını öneriyor. Herhalde bu ışık doğadaki ay ışığının yerini tutuyor.