Marlieri (Julidochromis marlieri)

Julidochromis marlieri, Aquarium Atlas Vol. I
Latince isim:
Julidochromis marlieri
Eşanlamlılar:
Yok
Habitat:
Afrika; Tanganika gölü kayalık kıyıları
Büyüklük:
Dişiler 15 cm'ye kadar, erkekler daha küçük!
Davranış:
Türe uygun karma akvaryumlar için
Beslenme:
Omnivor; etçil ve otçul
Üreme:
Kovuklarda yumurtlar. Eşler yavruları ortaklaşa korurlar
Su şartları:
pH >7.5, sıcaklık: 22-25°C
En küçük akvaryum:
100 cm
Yüzme seviyesi:
Orta - Taban
Bakım:
Biraz tecrübe gerektirir

Görünüş:
İnce uzun, kovuklarda saklanmaya elverişli yapıda balıklardır.

Cinsiyet ayrımı:
Dişiler genelde erkeklerden biraz daha büyüktürler. Yumurtlama zamanları ortaya çıkan ve ovipozitor denilen üreme tüpü dişilerde daha kalındır.

Beslenme:
Doğada etçildir (micropredator), daha çok küçük kabuklular ve kurtçuklarla beslenir. Akvaryumda ise kuru yemlere de alıştırılabilirler. Gerekli akvaryum şartları ve bakımı: Akvaryumda taşlarla saklanacak kovuklar ve optik bölge sınırları oluşturmak gerekir. Her çifte yetecek kadar taban alanı olması şartıyla bir akvaryumda birden çok çift bulundurulabilir. Biribirlerine gençken alışmış yetişkin balıklardan oluşan bir gurubun arasına kesinlikle sonradan yeni bir yetişkin balık konulmamalıdır; bölge kavgaları sonucu öldürülebilir. Akvaryum yeterince genişse, dekorasyonu tamamen değiştirip yeni balığı eklemek bir çözüm olabilir. Böylece bölge ve hiyerarşi dengelerinin yeni baştan oluşması sağlanabilir.

Üreme:
Kolayca eşleşen bir türdür. Akvaryumda başka çiftlerin ve başka türlerden birkaç hedef balığın bulunması eşler arası bağlılığı güçlendirir. Yumurtalar taşlar arasındaki gizli kovuklara bırakılır. Yumurtlama sayıları ve periyodları çok değişebilir. Yavrularla doğrudan pek fazla ilgilenmezken yuva çevresini yabancı balıklara karşı korurlar. Kardeşler arası ilişkiler çok ilginçtir. Bir iki haftalık aralıklarla arka arkaya yumurtlayarak aynı yuva çevresinde birden çok nesil yavru yetişebilirler. Değişik nesillerden kardeşler biribirlerine karşı hoşgörülüdürler, hatta daha yaşlı kardeşler küçük kardeşlerin korunmasına katkıda bulunurlar.

©Bilyap Aquaristic

Yorum gönderim kuralları:
  • Yorumlar düzgün bir Türkçeyle, sitenin içeriğine ek bir değer katacak şekilde yazılmış olmalıdır.
  • Yorumun başlığı ana fikri net bir şekilde vermeli, yorumu diğerlerinden ve benzerlerinden ayırmalıdır.
  • Genel telif hakki kuralları yorumlar için de geçerlidir. Üç cümleyi aşmaması gereken doğrudan alıntılar için mutlaka kaynak belirtiniz.
  • Bütün yorumlar onaylanmadan önce kontrol edilir. Konuyla ilgisiz ya da reklam veya uygunsuz kelimeler içeren yorumlar silinir.
  • Balık ve bitki sayfalarında sadece bilgi verici yorumlar onaylanır. Bu sayfalarda ancak yeni bir fikir veya bilgi içeren, sayfanın içeriğine ek değer katan yorumlar yayınlanır.

Dişi poligamisi (dişilerin çok eşliliği)

J. marlierin'nin yine üreme davranışları açısından çok ilginç bir yönü de, genelde erkeklerden daha iri olan dişilerin bazen çok eşli olmaları. Erkeklerin çok eşli olması ve kendilerine bir harem oluşturmaları doğadaki birçok canlıda sık rastlanılan bir durum, ancak dişilerin çok eşli olmasında sadece balıklarda değil, bütün canlılarda çok ender rastlanıyor. Değişik insan kültürleri arasında kadının çok eşli olmasına örneğin sadece Himalaya'nın bazı köylerinde rastlanıyor. Fakir ailelerden gelen erkek kardeşler bazen aynı eşi paylaşabiliyorlar. Çünkü iki erkek çalışarak çocuklarıyla birlikte tek bir kadını ancak geçindirebiliyorlar. Esas konuya, yani J. marlieri'ye dönecek olursak, doğada Tanganika Gölü'nde yapılan gözlemlerde, dişi J. marlieri'nin biribirinden uzak iki bölgeyi sahiplendiği gözlenmiş. Sabah bir evde, akşam öteki evde hesabı. Her iki bölgede de yavrularıyla birlikte birer farkli erkek.

cinsiyet ayırımı

Julidocromis marlieri ile ilgili kaynak bilgilerinde ,erkeklerin dişilerden biraz daha büyük olduğunu yazmışsınız bu hatanızı düzeltmeniz açısından doğru olanı yazıyorum.

Julidocromis marlieri lerde dişiler erkelerde daha iri olur.

Doğada sünger de yiyor

Besin bileşimi ve sindirim zorluğu nedeniyle çok az balık türü doğada tatlısu süngeri yiyor. Tanganyika Gölü'nde yapılan gözlemler sonucunda J. marlieri'nin de bu ender türlerden biri olduğu anlaşılmış. J. marlieri'nin beslendiği biyotop akvaryumlarında tropik tatlısu süngerlerini de yaşatmaya çalışmak ilginç olabilir.
Kaynak: The Cichlid Fishes, Nature's Grand Experiment in Evolution; George W. Barlow

İki farklı üreme stratejisi

J. marlieri, çevre şartlarına göre yumurtlama rejimini değiştirebiliyor. Birinci rejimde çift, birkaç aylık aralıklarla yüksek sayılarda yumurta bırakıyor. İkinci rejimde ise neredeyse hergün birkaç yumurta bırakılıyor. Balıklar yumurtlama rejimlerini aydan aya değiştirebiliyorlar. J. marlieri'nin hangi çevre şartlarına göre yumurtlama rejimini ayarladığı henüz kesin olarak bilinmiyor, ancak Tanganyika gölünde yapılan gözlemlere dayanarak yürütülen bir teori var. J. marlieri'nin yaşadığı kayalık kıyılarda yuva edinilebilecek güvenli kovuklar konusunda son derece büyük bir rekabet var. Yuva kurup yavru yetiştirmek isteyen her genç çift, boş bir kovuk bulmak zorunda çünkü yerleşik kiracıları yerlerinden çıkartmak hiç kolay değil. Bu rekabetin boyutunun özellikle çok büyük olduğu, yani kiralık evin çok zor bulunduğu dönemlerde J. marlieri 2. rejimi, yani as sayıda ve sürekli yumurtlama stratejisini tercih ediyor. Böylece marlieri çifti, kıt bir piyasaya bir anda 200 evsiz barksız genç salmaktansa, bu işi zamana yayarak her gün birkaç genç bırakmış oluyor. Böylece genç balıkların daha küçük kayıplar vererek kendilerine bir kovuk edinebildikleri tahmin ediliyor. Çünkü Tanganyika gibi predatör balıkların gece gündüz kol gezdiği bir yerde güvenli bir kovuk bulamayan J. marlieri gençlerinin bırakın yuva kurup çoluk çocuk sahibi olmayı, yaşama şansı dahi çok düşük.

Kaynak: Pierre Brichard's Book of Cichlids and All the Other Fishes of Lake Tanganyika

Ömür boyu süren evlilikler için genç balıklar

Tanganyika Gölü'nde yapılan gözlemlere göre, diğer çoğu Julidochromis türü gibi, J. marlieri de genç yaşta eşleşiyor ve eşler arası bağlılık genellikle ömür boyu devam ediyor. Eşini kaybeden bir balık kolay kolay bir daha eşleşmiyor, eşleşse dahi sonradan kurulan bağlılıklar hiçbir zaman ilki kadar kadar sağlam olmuyor; en ufak bir düzen değişikliği veya huzursuzlukta eşler bazen ölümle sonuçlanan kavgalara girişebiliyor. Daha önce hiç eşleşmemiş olsalar dahi, ileri yaştaki balıkların sağlam eş bağları kurduklarına pek rastlanmıyor. Eş görüntüsü veren, ve hatta beraber yumurtlayıp yavru yetiştiren yaşlı balıklar akvaryumdaki en ufak bir dekorasyon değişikliğinde bir anda yabancılaşıp ölümüne kavgaya tutuşabiliyorlar. Bu nedenle, yeni kurulan bir akvaryuma mutlaka henüz eşleşme yaşına gelmemiş en az 8 genç balık (balıklara seçme şansı verilmeli) koymak gerekiyor. Genç balıkların kurduğu evlilikler çok daha sağlam oluyor ve hayatın çeşitli pürüzlerine dayanabiliyor. Balıkların küçük yaşta alınmasının bir yararı daha var: Genç balıklar arasındaki hiyerarşik denge, ölümle sonuçlanan ciddi kavgalar çıkmadan kurulabiliyor. Eşleşemeyip yanlız kalan balıklar mutlaka akvaryumdan alınmalı, çünkü bu yanlız balıklar, eşleşip akvaryumda yer tutumuş teritoryal balıklar tarafından ölene dek hırpalanacaktır. Balıklar arasındaki hiyerarşik dengenin kurulmuş olduğu yerleşik bir akvaryuma kesinlikle sonradan yeni bir J. marlieri eklenmemelidir; hiyerarşik dengenin altüst olması nedeniyle yenisinin yanında yerleşik eski balıklardan da birkaçının ölümüne neden olunabilir.

Kaynak: Pierre Brichard's Book of Cichlids and All the Other Fishes of Lake Tanganyika