Bilinçli akvaryumculuk nedir, bilinçli akvarist kimdir?

Bu yazıyı iki noktayı açıklığa kavuşturmak amacıyla yazdım:

 • Bilinçli akvaryumculuk anlayışımız nedir, bize göre bilinçli akvarist kimdir
 • Hedeflerimiz nelerdir, hedef kitlemiz kimlerdir

Altbaşlıklar:

 1. İnsanlar neden akvaryum hobisiyle uğraşırlar?
 2. Bilyap Aquaristic olarak misyonumuz ve hedef kitlemiz
 3. Bilinçli akvaryumculuğun temel prensipleri

A. İnsanlar neden akvaryum hobisiyle uğraşırlar?

Binlerce insanın bir hobi olarak akvaryumlarla uğraşmasının altında kuşkusuz biribirinden çok farklı motivasyonlar yatıyor. Bu motivasyonların en yaygın olanlarını burada kısaca özetlemeye çalışacağım. Bir parça abartılı ve köşeli olmasına rağmen bence bu tür bir analiz, bilinçli akvaryumculuğun popüler akvaryumculuktan kesin çizgilerle ayrılabilmesi açısından önem taşıyor.

Dekoratörler:

//www.kunstkopie.ch/kunst/french_school/painter_decorator_illustratio_hi.jpgBazıları –tahminen büyük çoğunluk- oturma odası veya salonlarına renk katacak canlı bir dekorasyon istedikleri için akvaryum alırlar. Balıkların biyolojisiymiş davranışlarıymış onları fazla ilgilendirmez. Hatta birçoğu balıkların yemek ve üremek dışında bir davranışı olduğunu bilmez bile... Büyük masraflara yol açmadığı sürece arasıra kendini gösteren balık ölümlerine engel olmak için dahi okuyup biraz bilgilenmeye ayıracak ne zamanları, ne de ilgileri vardır. Tabi ki bir balık öldüğünde üzülürler, ancak daha fazla okuyacak kadar da değil. Onları ilgilendiren, ödedikleri paraya değecek güzel bir dekorasyona, canlı bir vitrine sahip olmaktır. Onlar için uyumlu türlerin anlamı, bir araya geldiklerinde istenen görsel kompozisyonu yaratacak renkte ve şekildeki balıklardır.

Balık koleksiyoncuları ve büyük ustalar:

//www.gurtagaddinanded.com/Images/SriGuruArjandevJI.jpgBazıları, genellikle kendilerini akvaryumculuğun ustası kabul eden yıllanmış hobiciler, gerçek ciddi akvaryumculuğun değerli türler beslemek ve üretmek anlamına geldiği yanılgısı içinde yaşamlarını sürdürürler. Onları ilgilendiren balıklar ender bulunan veya bakımı zor, pahalı türlerdir. Nesiller boyunca uygulanan suni seleksiyona dayalı üretimin ürünleri olan, doğallıklarından uzaklaşmış abartılı renk ve biçimlerdeki suni ırklar da bu büyük ustaların ilgi alanına girer. Buna karşılık, kolay veya ucuz balıklarla ya da çevrecilik (environmentalism) gibi para etmeyen duygusallıklarla kaybedecek zamanı yoktur büyük ustanın.

Büyük usta mağrur ve gururludur; öyle olur olmaz tartışmalara girmez, çünkü o artık birtakım şeyleri aşmış ve kimseden öğrenecek birşeyi kalmamıştır.

Balık koleksiyonculuğunu çok ileri noktalara götürmüş olan büyük usta, yıllanmış pul koleksiyoncularının akvatik eşdeğeri sayılabilir. Büyük usta pratik düşünür; balığa değer katacak renk ve desenler gibi elle tutulur üretim sonuçları getirmediği sürece doğal habitatlar ve doğal davranış biçimleri onu ilgilendirmez. Dolayısıyla renklendirici yem karışımları, suni üretim yöntemleri ve PVC boru bağlantıları gibi konularda gerçek bir uzman olmasına rağmen doğal ekolojiler konusunda şaşılacak kadar bilgisizdir.

Hiç kuşku duymayın, Pigeon Blood veya Marlboro Diskus, balongöz japon, tülkuyruklu altın Ramirezi gibi doğal güzelliklerinden uzaklaşmış hilkat garibesi suni ırklar büyük ustaların eserleridir.

Pet severler, petçe sevilenler:

//www.itchmo.com/wp-content/uploads/2007/11/user756_1161918650.jpgBazıları, Astronotlarının (iri bir cichlid türü) elden yem yemesinden fena halde hoşlanırlar. Onlara göre, sahibini gören Astronotun yem sevinciyle dans etmesi bu hobinin en mutluluk verici anlarından biridir. Hatta "beni şahsen tanıyor, başkaları için böyle dans etmiyor" diyerek balıklarıyla gurur duymaları bile mümkündür. Ancak doğal olarak zavallı Astronotun bütün dikkatini sahibine yöneltmesi için yanlız beslenmesi gerekir.

Bu tür petsever hobiciler, muhabbet kuşlarını konuşturmaya meraklı kuşseverlerin (!) akvatik eşdeğeri sayılabilir. Başarıyla konuşturulabilmeleri için erkek muhabbet kuşlarının daha çok küçükken dikkatlerini dağıtan hemcinslerinden ayrılıp tamamen yanlız yetiştirilmeleri gerekir. Kuşbesler petseverlere göre bu zalim muamele tamamen normaldir çünkü kuşlarının konuşmaktan zevk aldığını düşünürler. Sonuçta petin neden hoşlanacağına karar veren genellikle sahibidir. Bu nedenle bir pet-insan ilişkisinde kaybeden taraf çoğunlukla pet olur.

Doğurtgan üreticiler:

dogurtganlarBazı hobiciler tabir yerindeyse çiçek vazosunu bile doğurtmayı başarırlar. Onlara göre akvaryumculuğun gerçek mutluluğu üretimdir. İşe önce Lepistes gibi basit ve sonradan küçümsenecek bir balıkla başlanır. Lepistes üretimi başarıldıktan sonra sıra örneğin Betta gibi biraz daha zor bir balığa gelir. Böylece kolaydan zora doğru, bütün engeller sırayla aşılarak akvaryumculuk kariyerinin zorlu merdivenlerinde basamak basamak yükselinir ve sonunda Diskus veya Altum Melek gibi en zor türlerin üretimiyle uğraşan büyük ustalık mertebesine ulaşılır. Doğal habitatlar, davranış biçimleri, biyoloji vesaire üretime bir katkı sağlamadığı sürece ilgi alanına girmez.

Utanarak belirtmeliyim ki, bu doğurtgan üretici tipi bana biraz kendi gençlik yıllarımı (İlkokul, Ortaokul) anımsatıyor, ancak bir farkla: Ben doğal habitatlar ve biyoloji konularıyla kendimi bildim bileli ilgiliydim.

 Arnold SchwarzeneggerTerminatörler:

Bazıları, balıklarının sivri dişleriyle et koparmasından veya diğer balıkları parçalamasından inanılmaz bir haz duyarlar. Bu nedenle de, genel eğilim olarak Kırmızı Piranha veya Astronot gibi büyük etçil balıklar beslerler.

Bu tür hobiciler, köpeklerinin insanları korkutmasından veya diğer köpekleri hırpalamasından hoşlanan Pitt Bull sahiplerinin akvatik eşdeğeri sayılabilir. Her iki grup da, içlerindeki şiddet eğilimlerini petlerinin kişiliğinde tatmin etmeye çalışır.

Ve nihayet:

Bilinçli akvaristler:

Woody AllenBilinçli akvaristler, akvaryum hobisiyle uğraşanlar arasında, neslinin tükenmemesi için acilen koruma altına alınması gereken acınası küçük bir azınlıktır. Bilinçli akvaristler, akvatik (sualtı) canlılarının doğal davranışlarını kendi doğal ortamlarında izlemekten hoşlanırlar. Onlar için akvaryumculuk veya daha genel anlamda akvaristik, bilimle sanatın bir karışımıdır; bir yandan canlıların doğal güzelliğini izlemekten estetik bir haz duyarken, bir yandan da canlılar arasındaki ilişkileri açıklayan biyolojik kuralları bilimsel anlamda merak ederler.

Bilyap olarak akvaristik kelimesine, İngilizce karşılığı olan aquaristic yani akvaryumculuk kelimesinden daha geniş bir anlam veriyoruz:

Aquaristic: Akvaryumculuk (the art and science of keeping aquarium)

Aquarist: Akvaryumculukla uğraşan kimse (one who keeps an aquarium)

Akvaristik: Sualtı canlılarını izleme ve biyolojik açıdan anlama bilim ve sanatı

Yukarıdaki akvaristik tanımımıza bağlı olarak akvarist de, sualtı canlılarına ilgi duyan, onları gözlemekten, onlar hakkında bilgi toplamaktan zevk alan kişi oluyor. Yani akvarist olmak için mutlaka bir akvaryum sahibi olmak gerekmiyor; örneğin canlıları gözlemek için denizlerde dalmayı seven bir kişi de bize göre bir akvarist, hatta olur olmaz deniz canlılarını sadece sahiplenme egosu uğruna akvaryuma hapseden bir hobiciden çok daha iyi bir akvarist...

Bizim akvaristik tanımımız, biyolojinin bir kolu olan limnoloji (limnology) bilim dalıyla iki açıdan ayrılıyor: Birincisi, akvaristiğin ilgi alanı limnolojide olduğu gibi tatlısuyla sınırlı değil, ikincisi akvaristikte sadece bilimsel meraklar değil, işin sanat yönü de (izlemedeki görsel zevkler) önemli bir rol oynuyor.

Bilinçli akvarist, canlıların doğal davranışlarını gözlemenin peşinde olduğu için genellikle biyotop akvaryumlarına ilgi duyar. Bu nedenle bolca okur; doğa tarihi, evrim, su biyokimyası gibi biyolojinin temel konuları hakkında genellikle geniş bir kültüre sahiptir. Bilinçli akvarist herşeyden önce çevrecidir ve bizzat akvaryumcuk hobisinin fauna saptırmasına (fauna bastardization), sorumsuz canlı avına, aşırı enerji tüketimine, ambalaj-yoğun ürünlerle çevre kirlenmesine yol açarak doğaya zarar vermesine kesinlikle karşıdır.

Özeleştiri yapmasını da bilir; şurası gerçektir ki, akvaryumculuk hobisi denizlerdeki mercan ekolojilerine bugüne kadar yarardan çok zarar vermiştir. Bilinçli akvarist tül kuyruk melek veya balongöz japon tipi suni ırklardan hoşlanmaz; tam tersine, balıkların doğal renk, biçim ve davranışlarını saptıran suni seleksiyona dayalı üretim yöntemlerine karşıdır. Bilinçli akvarist tek tek canlıları veya türleri değil, bütünü yani ekolojiyi düşünür; buna ekolojik yaklaşım da diyebiliriz.

Bilinçli akvariste göre değerli değersiz canlı ayrımı yoktur çünkü en basitinden en karmaşığına kadar her canlının ekolojide çok önemli bir nişi (ecological niche) doldurduğunu bilir. Ayrıca şunu da bilir: Bir su piresi bile, insan eliyle üretilebilen en karmaşık makinadan, örneğin bir uçak veya bir bilgisayardan, binlerce kat karmaşıktır.

Bilinçli akvariste göre balıklar, bitkiler ve bütün diğer sualtı canlıları, sadece doğal, ya da en azından doğala yakın ortamlarda yaşatılmalıdır. Örneğin doğada yüzlerce metre gezme alanı olan Astronot gibi avcı bir balık kesinlikle bir akvaryuma hapsedilmemelidir.

Bilinçli akvarist, herhangi bir türü almadan önce, türün sadece pH, GH, sıcaklık gibi fiziksel gereksinimlerini değil, davranış özelliklerine bağlı gereksinimlerini (sosyal, teritoryal, gölgesever, geniş yüzme alanı vs.) de göz önünde bulundurur. Balığın sadece yaşıyor ya da ürüyor olması bilinçli akvarist için bir ölçü değildir. Düşünülecek olursa, aslanlar ve hatta insanlar bile kafeslerde yaşatılıp üretilebiliyorlar. Bilinçli akvarist için ölçü, türün bütün doğal davranış repertuarını sergileyebiliyor olmasıdır; buna sadece kendi türleriyle değil, farklı türden canlılarla olan ilişkiler de dahildir.

Bilinçli akvarist, türlerin doğal davranışlarını sergilemelerine olanak vermeyen suni ortamlara hapsedilmelerine iki yönden karşıdır:

 1. Etik ve çevrecilik anlayışı yönünden
 2. Görsel estetik yönden; doğal davranışları izlemeye meraklı olduğu için sınırlı hapis ortamlarında gözlem bilinçli akvarist için zaten ilginç değildir.

Piyasada akvaryum balığı diye satılan türlerin çoğu, bilinçli akvariste göre aslında fiziksel ve davranışsal gereksinimleri göz önünde alındığında normal ev akvaryumlarına kesinlikle hapsedilmemesi gereken türlerdir. İnsanların türleri ve doğal yaşamı tanıması açısından belgesel filmlerin yanında, doğal habitatlar araştırılarak hazırlanmış büyük halk akvaryumları (biyotop havuzları) bir çözüm olabilir.

B. Bilyap Aquaristic olarak misyonumuz ve hedef kitlemiz

Yukarıdaki bilinçli akvaristik tanımımızın kendi misyonumuza da açıklık getirmiş olacağını umuyorum.

Hedefimiz, akvaryum hobisini sevdirip yaygınlaştırmak değil, sadece bilinçli akvaryumculuğu, daha doğrusu bilinçli akvaristliği yaygınlaştırmaktır. Dolayısıyla esas hizmet etmek istediğimiz hedef kitle bütün akvaryum hobicileri değil, sadece bilinçli akvaristlerdir.

Bizim için önemli olan hobicilerin geçmişte ne oldukları değil, şu anda ne oldukları ve gelecekte ne olacaklarıdır. Hem yaşının verdiği olgunluk, hem de okuduklarının etkisiyle bir hobicinin örneğin balık koleksiyonculuğu veya doğurtgan üreticilikten bilinçli akvaristliğe terfi etmesini önemli bir kazanç sayarız.

Hedeflerimizle paralel olarak, internette yayınladığımız yazılarda, birçok üyemizin sıkılıp okumayacaklarını bile bile, doğal habitatlar ve ekolojiler konusunda bilgiler vermeye özen gösteriyoruz. Ayrıca ileride açmayı tasarladığımız lokalleri popüler akvaryumculuğun değil, bilinçli akvaristlerin gereksinimlerine uygun olarak tasarlayacağız.

C. Bilinçli akvaryumculuğun temel prensipleri

Bilinçli akvaryumculuğun temel prensipleri birçok açıdan doğum ve aile kontrolünün prensiplerine benzetilebilir. Herhangi bir türü ancak şunlardan eminseniz satın alıp akvaryumda besleyin:

 1. Türe, fiziksel ve davranışsal gereksinimlerine uygun doğala yakın bir yaşama ortamı sağlayabilecekseniz
 2. Türün fiziksel ve davranışsal gereksinimleri konusunda yeterince bilgiliyseniz

Ayrıca, bilinçli akvaryumculuk kaçınılmaz prensibi: Doğal yaşama saygı, doğal yaşamın korunması konusunda duyarlılık, kısacası çevre bilinci...

Yazan: Tunç Ali Kütükçüoğlu. İlk yayınlanma tarihi: 5 Ekim 2003

Yorum gönderim kuralları:
 • Yorumlar düzgün bir Türkçeyle, sitenin içeriğine ek bir değer katacak şekilde yazılmış olmalıdır.
 • Yorumun başlığı ana fikri net bir şekilde vermeli, yorumu diğerlerinden ve benzerlerinden ayırmalıdır.
 • Genel telif hakki kuralları yorumlar için de geçerlidir. Üç cümleyi aşmaması gereken doğrudan alıntılar için mutlaka kaynak belirtiniz.
 • Bütün yorumlar onaylanmadan önce kontrol edilir. Konuyla ilgisiz ya da reklam veya uygunsuz kelimeler içeren yorumlar silinir.
 • Balık ve bitki sayfalarında sadece bilgi verici yorumlar onaylanır. Bu sayfalarda ancak yeni bir fikir veya bilgi içeren, sayfanın içeriğine ek değer katan yorumlar yayınlanır.
rengarenk üye resmi

Tebrikler...

Tunç Ali Bey sizi yürekten tebrik ediyorum. Forumlarda anlatmaya çalışıp da bir türlü ifade edemediğim duygularımı,siz tecrübeniz ve bilginiz sayesinde çok iyi ifade etmişsiniz.Tüm akvaristlerin ''bilinçli  akvarist'' olması dileğiyle.

Esenlikler...

Bir kelimenin yazımı konusunda uyarı

Merhaba;

Yanlış anlaşılmaktan fevkalade çekiniyorum ancak Tunç Ali Bey'in güzel Türkçe kullanımını destekleyen tavrından güven alarak yukarıdaki yazıda geçen bir yazım hatasını bildirmek istiyorum.

"yanlız" kelimesi hatalı yazılmıştır. Sık sık karıştırılan ve hatalı yazılan iki kelime "yanlış" ve "yalnız" kelimeleridirler. Bunların doğru yazıldıklarından emin olabilmek için köklerine dikkat etmek gerekmektedir.

 • yanlış: yanılmak kökünden gelmektedir ve hata anlamı taşır
 • yalnız: yalın kökünden gelir ve tek başınalık anlamı taşır

Yukarıda da görebileceğiniz gibi doğru yazılımda "n" ve "l" harflerinin sıralaması ait oldukları köklerle aynı sıralamaya sahiptir.

Tekrar hoşgörünüze sığınıyor ve beni yanlış anlamamış olmanızı diliyorum. Bu güzel ve değerli site için emeği geçen herkese teşekkürler.

Onur G. HİTİT üye resmi

Çok güzel...

Bu yazı çok hoşuma gidiyor. Arada bir okuduğum bir yazıdır. Eğer izniniz olursa bu yazıyı alıp kendi sitemde de kaynak belirtmek şartıyla paylaşmak isterim.

Kendilerini "akvarist" sanan koleksiyoncuları bilgilendirmek istiyorum bu yazı ile:

http://www.lepisteskulubu.org/index.php?topic=3606.msg15629#msg15629<

Akvaryumcular

Ben bilinçli akvaristlerden önce bilinçli akvaryumcuların olması kanaatindeyim.Örnek olarak hobiye yeni başlayanlara bir yunus yanında alıcının sırf hoşuna gitti diye lepisteste satmaya kalkan sırf para kazanmak için bu caniliği yapan akvaryumcular olduğu sürece çok fazla yol alabileceğimizi sanmıyorum.Biz millet olarakta okumayı , araştırmayı pek sevmediğimiz içinde bu tür satıcılara maalesef aldanmaktayız.Ama tabiki dürüst akvaryumcuları bu kategoriye sokmuyorum.

Aquarist

Sizler sayesinde akvaryumculukta bilinçli hale geldik.

Hepinize bu çalışmalarınızdan ve bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim...

Köksal

Akvarist

Hepimiz biliyoruzkı bu balıkların doğal ortamlarındakı ortamı sağlamamız neredeyse imkansız . Yapmamız gereken elımızden geldıgınce balıklarımıza en uygun ortamı yapaylıktan kacarak yapaya calısmaktır . Bende şu an 2+7 7-9 cm leptosoma albıno kıtumba var ve rahatlıkları, huzurları görülmeye değer .